Skip to content

Projektbistand

Så snart du er tilfreds med en løsning, som omfatter alle dine behov og ønsker, vil vi producere tegninger og dokumentation. Vil vi hjælpe dig med den tekniske dokumentation og tegningerne til ansøgningen til din byggetilladelse. Vi vil også udarbejde en lejeaftale, der skal underskrives af begge parter.

Dette er, hvad vi kan hjælpe dig med:
  • Ansøgning til byggetilladelse
  • Dokumentation for brandsikring
  • Energiberegninger
  • Obligatorisk ventilationsstyring
  • Arbejdsmiljøplan