Børnehaver – midlertidige lokaler til Frötuna blev bygget i skoleferien

Midlertidig lokaler til Frötuna førskole blev bygget i skolens ferie

Kundebehov

Den eksisterende børnehave kunne ikke opfylde kravene til et ordentligt arbejdsmiljø for børnene og for børnehavens personale. Efter en aftale med kommunen, der dækker levering af skoler og børnehaver, modtog Temporary Space en anmodning om en midlertidig børnehave. Installationen og montagen af modulerne skulle laves i løbet af skolens ferieperiode, som betød, at der kun var en begrænset tidsramme til alle forberedelserne og konstruktionen.

Løsning

Temporary Space leverede en løsning, der omfattede to sektioner og plads til 50 børn og personale. Temporary Space leverede 12 skolemoduler, der dækkede et areal på 345m2.

Fordele

Den moderne løsning tilbyder skræddersyede funktioner, herunder lavere rummelige og lyse vinduesmoduler til de ansatte for nemt at kunne overvåge børnene, komfortabel gulvvarme og et ventilationssystem til at garantere god luftkvalitet.